4:03 ::: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI شادکامی حالتی است که سه ویژگی دارد: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایتمندی در طی یک دوره، ونبود احساسات منفی مانند افسردگی. با توجه به ...

5:54 ::: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

پرسشنامه هوش هیجانی EQ

EQ مقیاس های آزمون عبارتند از:  خود آگاهی هیجانی: توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود. خود ابزاری : توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر ...

4:19 ::: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

تست آزمون شخصیتMBTI

تفسیر تست شخصیت شناسی MBTI آزمون شخصیت  MBTI از معروف ترین ترین تست های شخصیت شناسی در دنیا معرفی شده است. نام این تست برآورد شده از نام مخترعان و پدیدآورندگان آن ...

8:55 ::: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

تست شخصیت_نئو_NEO فرم بلند

نئو/ تست شخصیت__NEO فرم بلند تست نئو تست نئو یکی از معتبر ترین تست های روان شناسی در دنیا می باشد. پژوهشگرانی که این تست را به وجود آورده اند سال ها ...

8:46 ::: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

تست MMPI – فرم کوتاه

MMPI تست شخصیت ام ام پی آی را می‌توان یکی از مهمترین و معتبرترین پرسشنامه‌های شخصیت معرفی کرد که لازم است نتیجه آن توسط متخصصین در حوزه روانسنجی تفسیر و تعبیر ...

اعضای هیات علمی آکادمی