1:46 ::: 1401/02/14

نهمین دوره زیستن زندگی نزیسته

درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من همراه باشید تا دوره ...

11:56 ::: 1401/01/25

هشتمین دوره زیستن زندگی نزیسته

درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من همراه باشید تا دوره ...

12:51 ::: 1400/08/29

اولین دوره رهایی از زندان ذهن

سلام به همگی. اول هفته بکامتان... راستش را بخواهید به اصرار قدیمی هامون، دوره ای گداشتم به نام رهایی از زندان ذهن دیدین میگن خورده داند، نخورده چه داند؟؟!! البته که اصلش ...

12:40 ::: 1400/08/29

ششمین دوره زیستن زندگی نزیسته

درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من همراه باشید تا دوره ...

3:21 ::: 1400/06/06

کارگاه آنلاین از حال بد به حال خوب

درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من همراه باشید با اولین  کارگاه ...

4:04 ::: 1400/06/05

گذشته حامد همایون

چشم بند را به کناری می زنم و گوشی را تاچ می کنم... از بی شارژی خاموش شده است... به گمانم باید طبق روال 7 و نیم 8 باشد... کمی ...

9:33 ::: 1400/06/03

شاستی بلند وزیر

درد بدن حاصل از بازی تنیس دیشب، خواب صبح را عجیب لذت بخش کرده بود.... لنتی وقتی خیلی خسته ای، انگار خواب، بسان دیازپامی عجیب دلبری می کند... خواب، حریف ...

12:32 ::: 1400/04/14

پنچمین دوره زیستن زندگی نزیسته

[purchase_link id="2512" text="خرید" style="button" color="blue"] درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من ...