8:26 ::: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نشست فرزندپروری

(فرزندپروری) دکتر ابوالفضل سعادتی متخصص مشاوره با حضور در مهد کودک یاس به تشریح ابعاد مختلف فرزند پروری پرداخت

5:13 ::: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

دیدار با ریاست بانک صادرات

نشست مدیر محترم مرکز پایش رفتار با ریاست محترم بانک صادرات(شعبه معلم) طی دیداری مدیر محترم مرکز پایش رفتار با جناب آقای نساج (ریاست محترم) و جناب آقای پیر زاده به ...

اعضای هیات علمی آکادمی