6:26 ::: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

کتاب مهارت های فرزند پروری

کتاب مهارت های فرزند پروری   این کتاب ویزه والدین تهیه شده است. این کتاب شامل موارد: ❌آنچه پدر و مادرها بايد بدانند  -1 مهارت توجه كردن -2 روش هاي پاداش دادن به كودك -3 مهارت ناديده ...

اعضای هیات علمی آکادمی