4:23 ::: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

پاورپوینت مقدمه ای بر روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت   بخشی از مطالب پاورپوینت: سلامت : حالت خوب بودن كامل، از نظر جسمي- رواني و اجتماعي است ، و اين به معنـاي فقدان بيمـاري و ناتوانـي نيست . ( اساسنامه سازمان ...

5:05 ::: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

پاورپوینت زوج درمانگری

زوج درمانگری(پاورپوینت آموزشی زوج درمانگری) ازدواج به منظور تامین چه نیازهایی شکل می گیرد؟ ازدواج رابطه ای است صمیمانه( صمیمیت و مهر ورزی متفاوت است) ازدواج رابطه ای ارادی و آگاهانه است( ...

6:09 ::: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

پاورپوینت DSM5

پاورپوینت DSM ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ شرحی بر اختلال دو قطبی: uدر اختلالات دو قطبی، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به ...

اعضای هیات علمی آکادمی