12:23 ::: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

سرطان کرونا

سرطان کرونا دردش یک طرف، کلا کل دهانم یک جوری شده بود... نمی دانم چرا ولی اصلا جالب نبود... داندانپزشکم برایم عکس کامل فک نوشت... منشی با رادیولوژی تماس گرفت... ببخشید ...

11:57 ::: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

طلاق وینستون لایت

طلاق وینستون لایت از دیروز ظهر حالم عجیب بد بود... کلا دلم نمیخواست مرکز برم...دلم پرواز میخواست... زنگ زدم چند آژانس هواپیمایی... نشد.... شبش جایی دعوت شدم... رفتم... همانجا ماندم... خوابیدم...خواستم ...

اعضای هیات علمی آکادمی