455 بازدید ::: ۴:۲۳ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

کتاب « جرات مندی »

کتاب « جرات مندی »

تعریف جرات ورزی

جرات ورزی یک روش ارتباطی خاص است که می توان آن را آموخت و به کار گرفت. مهارت جرات ورزی فرد را قادر می سازد تا افکار، احساسات و ارزش های خود را درباره یک موقعیت به طور آزادانه و مستقیم و با احترام به احساسات و ارزش های افراد دیگر ابراز نماید. این جرات و مهارت بر حق و حقوق فرد ضمن توجه و تاکید بر حقوق دیگران اشاره دارد.

بنابراین جزات مندی در موقعیت هایی که فرد تحت فشار است، مهارت مهمی تلقی می شود.

 

 

مولفه های جرات مندی:

جرات مندی شامل هفت پاسخ می باشد:

۱- ابراز عقیده خود

۲- تقاضای تغییر رفتار های نا مطلوب دیگران

۳- رد درخواست ها و تقاضا های غیر منطقی دیگران

۴- ابراز احساسات مثبت و منفی خود

۵- آغاز و ادامه ی تعاملات اجتماعی

۶- پذیرش کاستی های خویش

۷- ابراز جملات متعارف در هنگام رویارویی یا جدا شدن از دیگران.

 

جهت دانلود رایگان بر روی فایل کامل کتاب کلیک کنید:

 

 

فایل کامل کتاب.PDF

نظرات

پاسخی بگذارید