۴:۰۲ ::: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

رابطه جنسی قبل از ازدواج

رابطه جنسی قبل از ازدواج صحیح است یا غلط؟ یا می توان با داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج شناخت کاملی نسبت به زندگی با فرد مورد نظر در آینده ...

۵:۴۳ ::: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

اولین دوره آموزشی مهارتهای زندگی

درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من همراه باشید ...

۱۲:۲۳ ::: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

سومین دوره زیستن زندگی نزیسته

درود و ادب مهربان به مهرهای نازنین. از اینکه وارد لینک دوره شدید از شما متشکرم. من دکتر ابوالفضل سعادتی هستم، متخصص مشاوره و درمانگر وجودی. با من همراه باشید ...

۹:۳۰ ::: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

افسردگی آقای مشاور – پارت یازدهم… سفر

افسردگی آقای مشاور - پارت یازدهم... سفر مادر تماس می گیرد و همه چیز را چک می کند... التماس دعا می گوید و لبخند می زند... نصیحتی می کند و جمله ...

۹:۱۴ ::: ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

افسردگی آقای مشاور – پارت نهم… حرم

افسردگی آقای مشاور - پارت نهم... حرم شب خوش... حالم عجیب خوش است.. امروز پس از مدت ها دوری از تدریس، در سپیدار، میزبان مجردهای نازنینی بودم در ضیافت عصرانه و ...