۴:۰۳ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI شادکامی حالتی است که سه ویژگی دارد: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایتمندی در طی یک دوره، ونبود احساسات منفی مانند افسردگی. با توجه به ...

۵:۵۴ ::: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

پرسشنامه هوش هیجانی EQ

EQ مقیاس های آزمون عبارتند از:  خود آگاهی هیجانی: توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود. خود ابزاری : توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر ...

اعضای هیات علمی موسسه