۶:۴۱ ::: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

پیامد های بالا رفتن سن ازدواج

علل و عیوب بالارفتن سن ازدواج هم دیر و زود داره هم سوخت و سوز ازدواج از نیازهای اساسی فیزیولوژیک، روانی و معنوی بشر است و به همین خاطر پرداختن به ضرورت ...

۱۲:۰۹ ::: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۰۰۱نکته باریک تر از مو درباره رضایت جنسی

جنبه های روان شناختی رضایت جنسی هزار نکته باریک تر از مو در ازدواج و زندگی زناشویی سکه رضایت جنسی دو روی متفاوت بلکه متضاد دارد در یک روی آن بررسی ...

۹:۳۵ ::: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

همسر,اشتباهات زن و شوهر,دانستنی های زناشویی

گاهی فکر می کنیم از رفتار همسر مان ناراحت شده ایم اما یاداوری رفتارهای والدینمان مارا ناراحت کرده است او همسرت است نه پدر یا مادرت گام ۱. آیا واقعا همسرتان را ...

۹:۳۱ ::: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

با خشم در زندگی زناشویی چه کنیم؟

خشم در زندگی زناشویی ، از جمله هیجاناتی است که کنترل آن می تواند زندگی زوجین را به سمت رضایت بیشتر، شادابی و شادکامی و عدم کنترل آن می تواند ...

اعضای هیات علمی موسسه