۵:۰۷ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

مقاله مقابله با استرس و درد

مقابله با استرس و درد   چکیده پژوهشگران و کسانی که که تاثیرات فشار روانی را بر سلامت بدنی بررسی کرده اند بر این باورند که شادمانی، شوخ طبعی خوش بینانه و خوش ...

۵:۳۰ ::: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

مقاله اثربخشی آموزشی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری

اثربخشی آموزشی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش صمیمیت اجتماعی دختران فراری انجام شد. در این پژوهش ...

۴:۵۹ ::: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

مقاله سبک دلبستگي و مهارتهای اجتماعي کودکان

سبک دلبستگي و مهارتهای اجتماعي کودکان: با نقش ميانجي هوش هيجاني   چکیده: پژوهش حاضر با هدف پیشبینی مهارتهای اجتماعی کودکان براساس سبک دلبستگی آنان و تعیین نقش مداخلهای هوش هیجانی انجام شد. ...

۳:۵۵ ::: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و نشخوار فکری

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و نشخوار فکری افراد مبتلا به افسردگی اساسی   نویسندگان: مهدی رضایی، فیروزه غضنفری، فاطمه رضایی   چکیده مقدمه: مدل طرحواره های هیجانی بر نقش نشخوار فکری و ...

۴:۳۸ ::: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

مقاله عوامل موثر در تعدد زوجات

تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ با وجود این که رایج ترین شیوه ازدواج تک همسری است اما بعضی مواقع مسئله تعدد زوجات اتفاق می¬افتد. هدف این تحقیق بررسی دیدگاه دانشجویان ...

اعضای هیات علمی موسسه