338 بازدید ::: ۵:۲۳ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

کتاب “برقراری ارتباط موثر” اثری از فرشته موتابی

کتاب برقراری ارتباط موثر

 

تعریف ارتباط : تعاریف بسیاری از ارتباط به عمل آمده است. در بیشتر این تعاریف اجزای موجود در تعریف زیر وجود دارد:

“ارتباط، هر عمل متقابلی است که شامل انتقال پیام باشد”

به این تعریف توجه کنید. از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الف) عمل متقابل: این واژه نشان دهنده دو طرفه بودن ارتباط است. به عبارت دیگر در هر ارتباطی باید دو یا چند واحد اجتماعی وجود داشته باشد.

ب) انتقال

ج) پیام

 

اهمیت ارتباط:

چه لزومی دارد که ارتباط موثر را یاد بگیریم؟ اگر هیچ ارتباطی صورت نگیرد، دنیا به چه شکلی در می آید؟ 

 

برای دانلود و خواندن متن کامل کتاب کلیک کنید:

 

متن کامل کتاب.PDF

نظرات

پاسخی بگذارید