25 بازدید ::: ۶:۴۱ ::: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

پیامد های بالا رفتن سن ازدواج

علل و عیوب بالارفتن سن ازدواج

هم دیر و زود داره هم سوخت و سوز

ازدواج از نیازهای اساسی فیزیولوژیک، روانی و معنوی بشر است و به همین خاطر پرداختن به ضرورت های آن و آسیب شناسی افزایش میل به تجرد یا بالارفتن سن تأهل موضوعی بسیار مهم است؛ خاصه آن که دوام نسل های بشر به تشکیل نهاد خانواده بستگی دارد.

از دیگر سو نیاز جنسی که ماهیتی زیستی، روانی و اجتماعی دارد با ازدواج از طریق درست ارضا شده و انرژی حاصل از آن در خدمت فرد و جامعه قرار می گیرد. ناگفته پیداست عدم ارضاء درست این نیاز که از اصلی ترین نیازهای انسانی است عواقبی چون بی بندوباری و بزهکاری خواهد داشت.

بنابه باور جامعه شناسان سن ازدواج از فاکتورهای مهم ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می شود. با این اوصاف آنچه به عنوان آسيب تلقی می شود، افزایش بیش از حد سن ازدواج و عمومیت یافتن آن است.

عواقب بالا رفتن سن ازدواج

دلایل این افزایش سن ازدواج چسیت؟

مشکل اصلی و معروف همان اقتصاد است. مسائل اقتصادی؛ ناتوانی مالی و تورم عامل اصلی نگرانی جوانان برای شروع زندگی مشترک است.

بیکاری جوانان تحصیلکرده، نبود امنیت شغلی، نیاز به مسکن و درآمدی که با آن بشود زندگی خود و حداقل یک نفر دیگر را تأمین کرد؛ به علاوہ رسوم دست و پاگیر و هزینه بری چون جشن های مفصل و جهیزیه های سنگین و مهریه های بالا؛ شروع زندگی مشترک را دشوارتر می کند. به ویژه اینکه نبودن ثبات اقتصادی امکان برنامه ریزی قابل اطمینان را هم برای جوانان سخت تر کرده است.

دلیل عمده ی دیگر، خود خانواده ها هستند که مانع از مستقل بار آمدن فرزندان می شوند. طوری که آنها برای ترک خانه و به دوش گرفتن بار زندگی خود اعتماد به نفس کافی کسب نمی کنند و میل به وابستگی و ماندن در فضای امن و شناخته شده ی خانه ی پدری را می توان در تعداد زیادی از جوانان مشاهده کرد.

مسئله ی دیگری که در افزایش سن ازدواج نقش داشته، این باور است که با ازدواج در سنین بالا شانس انتخاب بهتر و عاقلانه تر خیلی بیشتر می شود. این باور تا حدودی بیراه نیست، اما اشکال اصلی آن این است که با افزایش سن، توقعات فرد و آرمانهای او نیز بسیار جدی تر و بالاتر خواهد شد؛ طوری که یافتن فردی که بتواند همه ی این خواسته ها و توقعات را برآورده کند مشکل خواهد بود.

این امر به نوعی در سخنان رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت جوانان هم ذکر شده است همچنین به گفته ی ایشان دلیل دیگر افزایش تجرد و بالارفتن سن تأهل، نبود شرایطی است که فضاها و امکانات مناسب برای شناسایی جوانان از یکدیگر را فراهم کند تا دختران و پسران ما بتوانند افراد هم سنخ و مناسب خود را پیدا کنند
چرا که خوشبختی، پیدا کردن کسی است که با فرد همراه و همدل و هم مسیر باشد

اسیب های بالا رفتن سن ازدواج

عواقب بالا رفتن سن ازدواج با تجرد دائم

این موضوع را از جنبه های بسیاری می توان بررسی کرد، که در این یادداشت کوتاه نمی گنجد. به طور خلاصه می توان گفت جدای از مشکلات و فشارهای روحی، روانی و جسمی، که با عدم ازدواج برای فرد پیش می آید، احساسات ناخوشایندی چون عدم ارزشمندی و عدم تعلق خاطر نیز گریبان گیر فرد خواهد شد. گویی برنامه ی کمال انسان با تجرد دائمی اجرا نخواهد شد . بنابراین باید در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی روی این قضیه سرمایه گذاری کرد. این وظیفه ابتدا به دوش مدیران ارشد کشور است که باید نخست مشکلات معیشتی اقتصادی را حل کنند و بعد خود ما به مشکلات فرهنگی مثل سخت گیری برای انجام مراسم و حواشی ازدواج بپردازیم. البته این کار فرهنگی زمان بری است که هدایت متخصصین و همکاری رسانه ها را به کمک می طلبد

نظرات

پاسخی بگذارید