13 بازدید ::: ۶:۲۲ ::: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

تست آنلاین افسردگی

پرسشنامه افسردگی

در هر بند تعدادی جمله ارائه شده است.همه جملات هر بند را به دقت بخوانید و جمله ای را که احساس فعلی شما را بهتر منعکس می کند ، با علامت زدن مشخص کنید .

نظرات

پاسخی بگذارید